Sprawdź, czy Twój monitoring jest legalny.

  • Czy obszar objęty monitoringiem jest należycie oznakowany?
  • Czy kamery posiadają oznakowanie CE?
  • Czy jest prowadzony rejestr dostępu do danych zapisanych w rejestratorze?
  • Czy posiadasz rejestr incydentów związanych z dostępem do zapisu monitoringu?
  • Czy posiadasz regulamin monitoringu?
  • Czy wskazałeś odpowiednią podstawę prawną prowadzonego monitoringu?
  • Czy prowadzisz rejestr czynności przetwarzania, w którym zarejestrowałeś monitoring?
  • Czy przeprowadziłeś ocenę skutków dla ochrony danych w związku z monitoringiem?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś NIE, narażasz się na ryzyko wysokich kar administracyjnych oraz umożliwiasz osobom trzecim, które nagrałeś, dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

Legalny monitoring to prosty i skuteczny sposób na prowadzenie monitoringu zgodnie z przepisami prawa.

Inspektor Ochrony Danych